تحولات – به گزارش تحولات به نقل از وزارت ارتباطات، نیلوفر مرادحاصل با اشاره به سنجش بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مواد ۳ و ۵ برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، گفت: در این ماده های قانونی بخش ارتباطات ملزم به ایجاد ۶.۵ درصد از ۱۹.۵ درصد رشد ارزش […]

تحولات – به گزارش تحولات به نقل از وزارت ارتباطات، نیلوفر مرادحاصل با اشاره به سنجش بهره وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در مواد ۳ و ۵ برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است، گفت: در این ماده های قانونی بخش ارتباطات ملزم به ایجاد ۶.۵ درصد از ۱۹.۵ درصد رشد ارزش افزوده از محل بهره وری شده است. بنابراین در تلاش هستیم تا پایان برنامه ششم توسعه، اجرا و استقرار چرخه مدیریت، بهره وری انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به حداقل یک سوم رشد ارزش افزوده ناشی از بهره وری در بخش ارتباطات، کارگاه سنجش بهره وری ICT با هدف ایجاد یکپارچگی در محاسبات شاخص های عمومی بهره وری در دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.برگزاری این کارگاه گام مهمی در فرآیند استقرار نظام مدیریت بهره وری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است که با حمایت مسئولان می توانیم شاهد ارتقای شاخص های بهره وری باشیم.
مراد حاصل تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی به محاسبه شاخص های عمومی بهره وری برای دستگاه های دارای ستانده بازاری و شیوه محاسبه شاخص های عمومی بهره وری برای بنگاه های دارای ستانده غیربازاری پرداخته می شود.​
این کارگاه آموزشی ۱۱ و ۱۲ آذر ماه در محل وزارت ارتباطات با هدف ایجاد یکپارچگی در محاسبات شاخص های عمومی بهره وری در دستگاه های تابعه این وزارتخانه برگزار شد.