رئیس‌جمهوری روسیه تایید کرد که پاسخ تماس‌های همتای اوکراینی خود را نداده است.

<p

پاسخ تماس تلفنی پروشنکو را ندادم/ نمی‌خواهم بخشی از کارزار انتخاباتی رئیس‌جمهوری اوکراین باشم

رئیس‌جمهوری روسیه تایید کرد که پاسخ تماس‌های همتای اوکراینی خود را نداده است.