ویکی لیکس به خبرنگاران توصیه کرد که ۱۴۰ موضوع "دروغ و همراه با افتراء" را علیه جولیان آسانژ، بنیانگذار این وب سایت که از ژوئن ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در شهر لندن اقامت گزیده، گزارش نکنند.