به گزارش تحولات، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ، اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۱۴ آذر ماه با شاخص ۱۳۶در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس داشت. […]

به گزارش تحولات، محمد رستگاری معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ، اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۱۴ آذر ماه با شاخص ۱۳۶در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس داشت.

معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران اظهار کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده مونوکسیدکربن: (۳۸) پاک، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون: (۸۳) سالم و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: (۱۳۶) ناسالم برای گروه‌های حساس است.

 وضعیت کیفی ساعتی هوای تهران در حال حاضر نیز با توجه به اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران وابسته به شهرداری پایتخت با شاخص ۱۴۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.