مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه‌ دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: دانشگاه از هرگونه فعالیت سیاسی، صنفی و فرهنگی دانشجویی بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری سیاسی آن‌ها استقبال و حمایت می‌کند.

محمد اسماعیل زاده در گفت وگو با تحولات، در خصوص برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای و سیاست‌های دانشگاه در برابر مجوزهای برنامه‌های دانشجویان، اظهارکرد: حوزه معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بارها به تشکل‌های دانشجویی اعلام کرده که از هرگونه فعالیت‌های سیاسی، صنفی و فرهنگی دانشجویی بدون در نظر گرفتن جهت‌گیری سیاسی آن‌ها استقبال و حمایت می‌کند. 

وی افزود: سیاست بدین گونه است که طبق قانون، حمایت مادی و معنوی از ۴ تشکل مجوزدار بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی صورت گیرد. تنها محدودیت پیش‌روی تشکل‌ها برای اخذ مجوز، محدودیت ضوابط است.

مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه‌ دانشگاه علوم پزشکی بیان کرد: معتقدم تشکل‌های دانشجویی فضای پیشرفت دارند و می‌توانند به صورت گسترده‌تری فعالیت کنند و هنوز در نقطه ایده‌آل از لحاظ فعال بودن قرار ندارند. پویایی تشکل‌ها نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده و امیدواریم که با حضور بیشتر دانشجویان در عرصه، در نقطه بهتری قرار بگیریم. 

اسماعیل‌زاده گفت: فعالیت و مجوز ۴ تشکل مذکور توسط هیئت نظارت بر تشکل‌ها بررسی خواهد شد. مواردی که در این هیئت بخواهد رد شود، زیاد نیست و تعداد محدودی از آن‌ها نمی‌توانند مجوز بگیرند و سایر فعالیت‌ها عموما مجوز می‌گیرند و فقط اشکالات آن‌ها به‌وسیله برخی ارشادها و راهنمایی‌ها برطرف می‌شوند.

وی اضافه کرد: رویکرد هیئت نظارت سیاسی نیست و فعالیت‌های رد شده یا پذیرفته‌شده لزوما سیاسی نیست و می‌تواند شامل تمامی ابعاد فعالیت صنفی، فرهنگی و سیاسی باشد و تنها فعالیت‌های سیاسی حذف نمی‌شوند.

استقبال دانشجویان برای انجام فعالیت‌های صنفی و فرهنگی بیشتر از سیاسی است

 مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه‌ دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرد: استقبال دانشجویان برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و صنفی بیشتر است. دانشگاه و جنبش دانشجویی در مسائل سیاسی جامعه همیشه نقش داشته و در این امر پیش‌رو بوده و است. بنابراین انتظار داریم فعالیت‌های فرهنگی، فوق‌برنامه، صنفی و سیاسی در دانشگاه انجام شود چراکه هر کدام از این فعالیت‌ها مخاطب خاص خود را دارد.

اسماعیل زاده تاکید کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، از تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی که نماینده دانشجویان هستند، حضور پررنگ‌تری در علمی، فرهنگی، سیاسی و صنفی داشته ‌باشند. دانشجویان امروز، مدیران و مسئولان آینده کشورند.

انتهای پیام

منبع :خبرگزاری ایسنا