رییس جدید کارکنان کاخ‌سفید گفت که نمی‌داند رییس‌جمهوری آمریکا طرح ساخت دیوار در مرز مکزیک را از کدام رییس‌جمهوری پیشین شنیده است.