به گزارش خبرنگار تحولات، ناظران سازمان حمایت با توجه به تعهد ۳۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان به مردم موظف هستند بر روند تولید و عرضه خودرو نظارت کنند. براساس این گزارش، خودروسازان باید ۸۰ درصد تولیدات جاری را به تعهدات قبلی خود اختصاص دهند و فقط ۲۰ درصد باقی مانده با هدف کنترل و کاهش نرخ […]

به گزارش خبرنگار تحولات، ناظران سازمان حمایت با توجه به تعهد ۳۰۰ هزار دستگاهی خودروسازان به مردم موظف هستند بر روند تولید و عرضه خودرو نظارت کنند.

براساس این گزارش، خودروسازان باید ۸۰ درصد تولیدات جاری را به تعهدات قبلی خود اختصاص دهند و فقط ۲۰ درصد باقی مانده با هدف کنترل و کاهش نرخ بازار بصورت فروش فوری عرضه شود.

 

براساس پیش بینی ها کل فروش دو شرکت ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری حدود ۹۲۰ هزار خودرو می شود.

منبع :پرشین خودرو