رئیس سازمان برنامه و بودجه وی با بیان اینکه منابع درآمد درنظر گرفته شده برای سال ۹۸ باید مطمئنه باشند، تاکید کرد: منابع سال آینده باید منابع مطمئنی باشند هر چند ما امیدواریم ولی باید خود را آماده کنیم و شرایط را فراهم کنیم.

منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ باید مطمئنه باشند

رئیس سازمان برنامه و بودجه وی با بیان اینکه منابع درآمد درنظر گرفته شده برای سال ۹۸ باید مطمئنه باشند، تاکید کرد: منابع سال آینده باید منابع مطمئنی باشند هر چند ما امیدواریم ولی باید خود را آماده کنیم و شرایط را فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی تحولات، محمدباقر نوبخت در پایان نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران درخصوص بودجه سال ۹۸ گفت: حتما در فرصت مناسبی باید به تشریح بودجه سال ۹۸ بپردازیم زیرا این بودجه با توجه به ویژگی‌‌‌های سال ۹۸ که باید از دوره تحریم عبور کنیم، متفاوت است. 

وی با بیان اینکه منابع درآمد درنظر گرفته شده برای سال ۹۸ باید مطمئنه باشند، اظهار داشت: منابعی درآمدی که برای سال ۹۸ در نظر گرفتیم، با احتیاط درباره نفت، مالیات و اوراقی که سال آینده، سال بازپرداخت‌شان است، باید باشد. 

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: منابع سال آینده باید منابع مطمئنی باشند هر چند ما امیدواریم ولی باید خود را آماده کنیم و شرایط را فراهم کنیم. 

ادامه دارد… 

منبع :خبرگزاري ايلنا