تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

به گزارش گروه ورزشی تحولات، تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۴ آذر ۹۷ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر

عناوین روزنامه‌های ورزشی ۱۴ آذر ۹۷/ بازگشت ستاره ازبک به استقلال +تصاویر