سخنگوی شورای‌شهر زنجان با اشاره به تعدیل نیروی کار فضای سبز از تاکید کرد: شهرداری زنجان باید با تعریف کار برای این کارگران و توسعه گلخانه‌ها از اخراج شدن کارگران فضای سبز جلوگیری کند.

<p

ضرورت جلوگیری از اخراج و تعدیل کارگران فضای‌سبز با توسعه گلخانه‌ها/ 28 درصد جمعیت استان زنجان جوان هستند

سخنگوی شورای‌شهر زنجان با اشاره به تعدیل نیروی کار فضای سبز از تاکید کرد: شهرداری زنجان باید با تعریف کار برای این کارگران و توسعه گلخانه‌ها از اخراج شدن کارگران فضای سبز جلوگیری کند.

در پایان این جلسه درباره  امکان‌سنجی تراموا در استان زنجان، طرح احداث شهرک‌های خودرویی و و طرح‌های ترافیکی و  بودجه‌ریزی محله محور در شهرداری تصمیم‌گیری شد.