انصارالله یمن از احتمال برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح این کشور در پایتخت اردن خبر داد.