در راستای کاهش ترافیک در میدان راه آهن و تسهیل تردد در این میدان کلیه خطوط بی.آر.تی پایانه میدان راه آهن شامل خط راه آهن-تجریش و پارک وی به خیابان معینی انتقال یافت.

<p

خطوط بی‌.آر.تی پایانه میدان راه آهن به خیابان معینی انتقال یافت

در راستای کاهش ترافیک در میدان راه آهن و تسهیل تردد در این میدان کلیه خطوط بی.آر.تی پایانه میدان راه آهن شامل خط راه آهن-تجریش و پارک وی به خیابان معینی انتقال یافت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۱۱ افزود: پس از انجام بررسی های لازم، مشخص شد که آسفالت خیابان معینی برای تردد حجم زیاد اتوبوس های این خط مناسب نیست و باید نسبت به اصلاح زیرسازی آن اقدام شود اما از آنجایی که زیر آسفالت با خاک دستی مواجه شدیم؛ ابتدا حدود یک متر عملیات خاکبرداری تا رسیدن به بستر مناسب در طول ۱۵۰ متر انجام شد و بعد از انجام عملیات قلوه ریزی و تحکیم، حدود۴۰ سانتی متر تا سطح خیابان بتن ریزی صورت گرفت که مجموع این عملیات حدود ۶۰۰ متر مکعب بوده است.

توجهی اضافه کرد: از دیگر اقداماتی که در راستای اجرای این پروژه صورت گرفت تجهیز و استانداردسازی ایستگاه خیابان معینی است که این ایستگاه در حال حاضر آماده ارائه خدمات به مسافران است.