به گزارش «تحولات»،طبق برخی شنیده‌ها یکی از خودروسازان بزرگ کشور درحال  آماده‌سازی خط‌تولید خودروهای دورگه اوراسیایی در تاسیسات خود است. حال باید دید چه زمانی شاهد ورود این دورگه مونتاژی در جاده‌مخصوص به بازار  خواهیم بود. 

 به گزارش «تحولات»،طبق برخی شنیده‌ها یکی از خودروسازان بزرگ کشور درحال  آماده‌سازی خط‌تولید خودروهای دورگه اوراسیایی در تاسیسات خود است. حال باید دید چه زمانی شاهد ورود این دورگه مونتاژی در جاده‌مخصوص به بازار  خواهیم بود.