رییس سابق سازمان حج و زیارت گفت: هیچگاه برای تصدی این مسئولیت تلاش نکردم.

<p

تلاشی برای تصدی مسئولیتم نکردم

رییس سابق سازمان حج و زیارت گفت: هیچگاه برای تصدی این مسئولیت تلاش نکردم.

وی ادامه داد: در خصوص حج ۹۸ قطعا مشکل چندانی نخواهیم داشت.

منبع :خبرگزاري ايلنا