نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اهمیت پرداخت زکات در جامعه تبیین شود گفت: زکات پشتوانه مالی مهم اسلام است.

<p

اهمیت پرداخت زکات در جامعه تبیین شود/زکات پشتوانه مالی مهم اسلام است

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه اهمیت پرداخت زکات در جامعه تبیین شود گفت: زکات پشتوانه مالی مهم اسلام است.

 

منبع :خبرگزاري ايلنا