شهردار کرج در خصوص تذکر اعضای شورای شهر نسبت به وجود برخی دکه ها در فضای ناامن، گفت: اقدامات لازم برای جابجایی این دکه ها صورت می‌گیرد.

اقدامات قانونی برای جابجایی دکه‌ها از فضاهای ناامن/ شهرداری نسبت به رویکرد شورای پنجم پایدار و متعهد است

شهردار کرج در خصوص تذکر اعضای شورای شهر نسبت به وجود برخی دکه ها در فضای ناامن، گفت: اقدامات لازم برای جابجایی این دکه ها صورت می‌گیرد.

به گزارش تحولات، علی اصغر کمالی زاده در صد و سومین جلسه رسمی شورای شهر کرج، افزود: سال ۸۰ شورای شهر مصوبه‌ای را ارائه کرد که بر مبنای آن صدور مجوز برای دکه ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری کرج نسبت به رویکرد شورا پایدار و متعهد است، گفت: دکه‌هایی که در فضای ناامن قرار دارند به زودی جا به جا می شوند تا سلامت شهروندانی که برای خرید به دکه ها مراجعه می کنند، به مخاطره نیافتد.

شهردار کرج در خصوص ارایه بانک اطلاعاتی دکه ها، تابلوها و نیروی انسانی شهرداری کرج که از سوی اعضای شورا خواسته شده بود، گفت: ظرف یک ماه آینده بانک اطلاعاتی دکه ها و تابلوها به صورت مکانی و ظرف یک هفته آمار نیروی انسانی به صورت دقیق به شورای شهر ارایه خواهد شد.

منبع :خبرگزاري ايلنا