یک نظرسنجی که نتایجش امروز یکشنبه منتشر شد نشان داد تعداد انگلیسی‌هایی که خواهان باقی ماندن کشورشان در اتحادیه اروپا هستند از حامیان خروج انگیس از این اتحادیه بیشتر شده است.