عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران معتقد است که اجرای شفاف‌سازی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به صورت مستمر ادامه یابد.

<p

اجازه نمی‌دهیم مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت مشکوک‌الوصول شود

عضو هیات مدیره مجمع نمایندگان کارگران استان تهران معتقد است که اجرای شفاف‌سازی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به صورت مستمر ادامه یابد.

وی با بیان اینکه علاوه بر وصول مطالباتِ سازمان تامین اجتماعی، تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی هم یک مطالبه است، گفت: تغییر ساختار مدیریتی سازمان تامین اجتماعی از خواسته‌های دیرینه جامعه کارگری است. بی‌شک تحقق این خواسته‌ها موجب وحدت و همدلی کارگران و افزایش بازدهی اقتصاد در دوران تحریم‌ها خواهد بود.

منبع :خبرگزاري ايلنا