رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم توسعه مناسبات همه جانبه ایران و پاکستان به ویژه در مسیر مبارزه با تروریسم تاکید کرد: امروز جدیت و تلاش همگانی برای مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری بسیار حائز اهمیت است.